Feed Lê Nam

Trường em thầy cô thường bắt chạy định lượng trên SPSS. Huhu. Nhưng may mắn em được A/C hỗ trợ, đỡ vất vả cho em phần nào khi làm luận văn.